Naše služby

Všetky naše podnikateľské aktivity prispôsobujeme potrebám klienta. Pri realizácií projektov sa opierame predovšetkým o naše viac ako 20-ročné skúsenosti, vypracované postupy a procesy. 

Špecializujeme sa predovšetkým na ponuku služieb v oblasti malých vodných elektrární ako aj služieb v oblasti priemyslu, strojárenskej výroby, projektového riadenia a inžinierskej činnosti.

Naše hodnoty

Ikona Komplexna Rekonstrukcia

Komplexná rekonštrukcia malých vodných elektrární

 • Komplexná rekonštrukcia „od A po Z“ 
 • Rekonštrukcia strojnotechnologickej časti
 • Rekonštrukcia riadiaceho systému
 • Rekonštrukcia elektro-technologickej časti
 • Kompletné vyskúšanie a zabezpečenie funkčných skúšok

Ikona Servis Zariadeni

Výroba, rekonštrukcia a servis zariadení pre malé vodné elektrárne

 • Výroba a montáž čistiacich strojov
 • Výroba a montáž jemných a hrubých hrablíc
 • Výroba a montáž hradení
 • Výroba a montáž vtokových a výtokových kusov turbín
 • Servis vodohospodárskych zariadení
 • Montáž čerpadlových turbín
 • Opravy strojnotechnologických a vodohospodárskych častí turbín

Ikona Inzinierska Cinnost

Inžinierska, projekčná činnosť a poradenstvo

 • Organizačná a legislatívna podpora
 • Projektové dokumentácie
 • Riadenie činností pred, počas a po rekonštrukcií diela
 • Koordinačná činnosť
 • Zabezpečenie zmluvných vzťahov účastníkov projektu
 • Príprava a vypracovanie tendrových ponúk
 • Cenové kalkulácie a rozpočty
 • Stavebný dozor

Ikona Prevadzka A Servis

Prevádzka a servis

 • Pohotovostná servisná činnosť
 • Pozáručný servis
 • Nepretržitá technická podpora