Pár slov o našich realizáciách od začiatkov až po súčasnosť

 • Rekonštrukcia malých vodných elektrární na Slovensku MVE Nová Dedinka, MVE Veľké Blahovo, MVE Malé Pálenisko, MVE Nitrianske Rudno, MVE KLenovec II, MVE Málinec I, MVE Málinec II, MVE Málinec III, MVE Zvolen, MVE Starina (rekonštrukcia strojnotechnologických častí, elektrotechnologických častí – RaIS, čistiacich strojov a dopravníkov, provizórnych hradení vtokov a jemných hrablíc, stavidlových uzáverov výtokov …)
 • Výmena čerpadla prečerpávacej stanice splaškových vôd – Nemocnica s poliklinikou Bojnice
 • Zámočnícke konštrukcie pre elektráreň VD Kráľová, VD Selice, VD Gabčíkovo-Čuňovo
 • Výroba a montáž častí čistiaceho stroja Veľké Kosihy
 • Montážne práce na úprave turbíny MVE Málinec
 • Rekonštrukcia stavidiel vtoku, hrablíc, čistiaceho stroja MVE Nitra
 • Montážne práce na hradení vtoku MVE Lopej
 • Rekonštrukcia čistiaceho stroja, hradenia vtoku a výtoku – MVE Jelšovce
 • Výroba saviek a vtokových kusov MVE Heľpa, MVE Bukovec (ČR), MVE Hričov, MVE Kočkovce
 • Montáž čerpadlovej turbíny MVE Oravice
 • Výroba a montáž vtokového kusu a savky pre kaplánovu turbínu MVE Polomka
 • Oprava turbíny MVE Dolný Jelenec, MVE Horné Orešany, MVE Hriňová
 • Montáž čerpadlových turbín na Oravskom skupinovom vodovode MVE Podbiel, Oravice, Tvrdošín, Vitanová, Dolný Kubín
 • Montáž čerpadlových turbín pre Vodárenskú spoločnosť Ružomberok, MVE Biely Potok
 • Montáž čerpadlovej turbíny MVE Petríkovo
 • Rekonštrukcia strojnej časti MVE Dúbrava
 • Výroba a montáž hydro-technologických zariadení MVE Tekov
 • Kompresorová stanica tranzitného plynovodu Ivanka pri Dunaji
 • Oceľová konštrukcia mosta pre rúrovod cez železnicu Leopoldov, cez rieku Hlohovec
 • Zámočnícke konštrukcie pre diaľnice Hybe-Važec
 • Oceľová konštrukcia posuvného debnenia Beluša
 • Generálna oprava kompy cez rieku Váh, Vlčany
 • Výroba, oprava a servis hliníkových člnov, jácht