Kontaktujte nás

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

PALESTRA a. s.
622, 925 91 Kráľová nad Váhom

E-mail
info@palestra.sk

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

IČO
34 103 627

IČ DPH

SK2020374191

Obchodný register
Obchodný register Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vl. č. 10619/T

Kde nás nájdete?