Vodná energetika na Slovensku

Vodná energetika má dlhú tradíciu na Slovensku. Jej počiatky siahajú až do 14. storočia. Prvá vodná elektráreň na Slovensku bola postavená už v roku 1886 v Košiciach, osadená Francisovou turbínou.   Sumárny inštalovaný výkon vodných elektrární v portfóliu Slovenských elektrární je približne 40 z celkového inštalovaného výkonu. Podiel vodných elektrární na ročnej výrobe elektrickej energie…