... jednou z ciest, ktorou sme sa rozhodli ísť, je zvýšenie rastu
potenciálu obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku ...

Viac ako 20 rokov skúseností v strojárenskej výrobe

Kvalita a spokojnosť klienta

Jedinečné riešenie pre jedinečného klienta

Vážime si prostredie, v ktorom žijeme

Pôsobnosť v rámci celého Slovenska

Minimalizácia nákladov a maximalizácia spokojnosti

Prečo práve my?

Komplexné služby na jednom mieste

Stratégia spoločnosti zahŕňa spektrum aktivít od výroby, opravy, údržby strojnotechnologických častí, cez realizáciu a uvedenie do prevádzky, až po komplexný záručný – pozáručný servis, projektové riadenie, inžiniersku činnosť, odborné poradenstvo a konzultačnú činnosť.

Odbornosť a inovácie

Našu odbornosť a kvalifikáciu zvyšujeme absolvovaním pravidelnými školení a seminárov v oblasti energetiky, elektroenergetiky, strojárstva a priemyslu. Sme nekompromisní v oblasti bezpečnosti ochrany zdravia pri práci. Inovácie sú pre nás hnacím motorom. Efektívnymi riešeniami minimalizujeme náklady a maximalizujeme spokojnosť klienta.

Poradenstvo a konzultácie

Odborné poradenstvo a konzultácie sú súčasťou našich služieb. Pomôžeme Vám navrhnúť tie správne riešenia šité priamo pre Vás. Disponujeme vysokoodborne vyškolenými spolupracovníkmi, ktorí sú ochotní vyjsť k Vám v ústrety. Radi a ochotne Vám kedykoľvek poradíme s riešením Vášho problému. Neváhajte sa na nás obrátiť s akoukoľvek otázkou.

Malé vodné elektrárne (MVE) - pozitíva rekonštrukcie

Pozitívny vplyv na životné prostredie v porovnaní s využitím iných zdrojov energie

Životnosť malej vodnej elektrárne je vyššia ako životnosť tepelnej elektrárne

Vodná energia je nevyčerpateľný primárny energetický zdroj

Vyššia spoľahlivosť a menšia poruchovosť strojnotechnologických zariadení MVE

Zníženie vlastnej spotreby elektrickej energie MVE

Vyššia účinnosť turbín MVE

Modernizácia zariadení MVE s možnosťou využitia plne automatického riadenia

Malé vodné elektrárne
Malé vodné elektrárne
Malé vodné elektrárne
Malé vodné elektrárne

V súčasnosti sa kladie veľký dôraz na ochranu životného prostredia.  Čoraz viac sa do popredia dostáva väčšie využitie obnoviteľných zdrojov energie (slnečné žiarenie, vietor, voda, biomasa a geotermálne teplo), ktoré sa pri správnom používaní nevyčerpajú, nezaťažujú planétu a nespôsobujú nebezpečné klimatické zmeny.

Vážime si prostredie, v ktorom žijeme, ale aj podnikáme, preto sme sa rozhodli napomôcť vzrastu potenciálu obnoviteľných zdrojov na Slovensku. Sústredili sme  sa predovšetkým na obnoviteľný zdroj najviac šetrný k životnému prostrediu, ktorým je  voda – vodná energia – vodné elektrárne.

Vodná energetika je vo svetovom meradle druhým najväčším zdrojom elektrickej energie a v najbližších rokoch môžeme očakávať nárast množstva vyrobenej elektrickej energie týmto spôsobom.

Pozitívne vplyvy vodných elektrární na životné prostredie prevyšujú nad negatívnymi vplyvmi využívania iných zdrojov elektrickej energie. Malé vodné elektrárne sú bezodpadovým zdrojom elektrickej energie, vodu nespotrebúvajú ale len využívajú jej energiu a neprodukujú žiadne emisie.

Vo všeobecnosti je možné povedať, že účinnosť malých vodných elektrárni je približne do 90 {6933c86ef052a58d7bc1f906bf37ce65bf85ae21f2250ef8750cfcb83f608a22} a pri veľkých zdrojoch to môže byť dokonca viac ako 90 {6933c86ef052a58d7bc1f906bf37ce65bf85ae21f2250ef8750cfcb83f608a22}. Hlavný cieľom rekonštrukcie malých vodných elektrární na Slovensku je dosiahnuť predovšetkým zvýšenie účinnosti samotnej elektrárne a jej technologických zariadení. Dosiahnuť stav, aby celá malá vodná elektráreň pracovala v plne automatickom režime a jej riadenie a monitorovanie bolo možné na diaľku.